Strefa zamówień publicznych

Kancelaria oferuje usługi związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie, a więc od chwili sporządzania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania aż do chwili gdy konieczna jest pomoc w razie prowadzenia sporów sądowych lub arbitrażowych. Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy m.in.:

  • analizy dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ oraz umowy)
  • sporządzania różnego rodzaju pism do Zamawiającego w tym zapytań i wniosków
  • pomocy w sporządzeniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • sporządzania odwołań do KIO, w tym odwołań i przystąpień, reprezentacji przed KIO
  • sporządzanie umów konsorcjum
  • sporządzanie umów z podwykonawcami
  • sporządzanie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja w tym zakresie
  • analiza prawna dotycząca wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zmówienia publicznego
  • sporządzanie dokumentacji przetargowej
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania oraz reprezentacja w postępowaniu.
Wróć do specializacji