Strefa rodziny

Kancelaria z pełnym zaangażowaniem prowadzi sprawy Klientów dotyczące prawa rodzinnego. Wiemy jak ważne są rozstrzygnięcia sądowe w tym zakresie, które niejednokrotnie wpływają w sposób znaczący na resztę życia danego człowieka. Z uwagi na to staramy się podchodzić do Klientów w sposób indywidualny, a przygotowując strategię procesową kierować się ich wolą oraz dobrem. Kancelaria współpracuje także z psychologami i agencjami detektywistycznymi. Specjalnie na potrzeby prawa rodzinnego prowadzony jest blog http://rozwodwwarszawie.pl/. Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy m.in. prowadzenia spraw o:

 • rozwód
 • separację
 • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • przysposobienie (adopcję)
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • podział majątku
 • stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
Wróć do specializacji