Strefa prawa karnego

W sprawach karnych Klientom zapewniamy przede wszystkim merytoryczną informację prawną, reprezentację na każdym etapie postępowania, w tym w czynnościach procesowych, zgłaszamy także przydatne wnioski dowodowe. Niejednokrotnie sprawy karne rzucają cień na całe dalsze życie Klienta, dlatego prowadzimy je ze szczególną uwagą i poświęceniem, oferując także współpracę z psychologiem. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym/sądowym jako obrońca podejrzanego
 • udział w czynnościach procesowych takich jak m.in.: przesłuchanie podejrzanego, świadka czy biegłego
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk
 • sporządzenie wniosku o umorzenie/warunkowe umorzenie postępowania
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie lub zmianę środka zapobiegawczego, w tym również tymczasowego aresztowania
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji
 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia/prywatnego aktu oskarżenia
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze art. 387 kpk
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania
 • sporządzenie sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego.
Wróć do specializacji