Strefa prawa imigracyjnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom oraz podmiotom, które chcą zalegalizować pobyt w Polsce lub na terenie UE. Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy m.in.:

  • procedury uzyskania obywatelstwa polskiego
  • uzyskania zezwolenia na pracę
  • zezwolenia na pobyt rezydenta
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
  • zezwolenia na osiedlenie się w Polsce
  • uzyskania wizy
  • uzyskania statusu uchodźcy na terenie UE
  • rozpoczęcia przez cudzoziemca prowadzenia działalności gospodarczej.
Wróć do specializacji