Strefa prawa cywilnego

Kancelaria opracowuje dla każdego Klienta indywidualną i unikalną strategię procesową, pomagając jednocześnie realnie ocenić sytuację prawną. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie negocjacji, sporządzanie projektu umowy oraz udział przy jej finalizacji. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • opracowywanie i opiniowanie umów
 • negocjowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • roszczenia o zapłatę
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem oraz niewykonaniem umów
 • windykację należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym także kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, podział majątku, ochrona własności, i inne)
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prowadzenie postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • prowadzenie postępowań dotyczących wszelkiego rodzaju roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule umowne, niezgodność towaru umową, umowy zawierane na odległość).
Wróć do specializacji