Strefa klienta biznesowego

Kancelaria świadcząc swoje usługi Klientom biznesowym kładzie nacisk przede wszystkim na wpasowanie się w potrzeby danego przedsiębiorstwa oraz zapewnienie ciągłości obsługi. Z uwagi na to, relacje z klientami staramy się kreować jako długoterminową współpracę na odpowiednim poziomie merytorycznym. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • wsparcie w bieżącej obsłudze prawnej
  • doradztwo w zakresie sporządzania „bezpiecznej” umowy spółki
  • sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
  • doradztwo w zakresie przygotowania odpowiednich testamentów i pełnomocnictw dla wspólników spółki
  • doradztwo w zakresie sporządzania umów, w tym warunków handlowych, regulaminów, polityki bezpieczeństwa itp.
  • wsparcie w zakresie prowadzenia procesu negocjacji i renegocjacji umów
  • prowadzenie postępowań sądowych
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • doradztwo w procesie zatrudnienia pracowników i polityki kadrowej.
Wróć do specializacji