Alimenty od byłego małżonka

Wiele osób zanim złoży pozew o rozwód zastanawia się nad tym czy i w jakiej wysokości zostaną obciążone alimentami lub też na alimenty jakiej wysokości mogą liczyć od małżonka. Generalna zasada jest taka, że małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu. Żądanie zapłaty alimentów można zgłosić przed sądem pierwszej instancji – właściwie na […]