Alimenty od byłego małżonka

Wiele osób zanim złoży pozew o rozwód zastanawia się nad tym czy i w jakiej wysokości zostaną obciążone alimentami lub też na alimenty jakiej wysokości mogą liczyć od małżonka. Generalna zasada jest taka, że małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu. Żądanie zapłaty alimentów można zgłosić przed sądem pierwszej instancji – właściwie na […]

Rozwód informacje ogólne

Rozwód to duże wyzwanie, zarówno dla osoby której przyszło zmierzyć się w tej roli w charakterze powoda lub pozwanego, ale także dla pełnomocnika, któremu klient powierzył prowadzenie tak ważnej życiowej sprawy. Liczba rozwodów zarówno na świecie jak i w Polsce stale wzrasta, ale od pewnego czasu spada także ilość zawieranych małżeństw. Przyczyny rozwodów są różne od najbardziej prozaicznych jak zdrady do […]