Jak skarżyć postanowienie zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

Jak skarżyć postanowienie zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego? Otóż na tak zadane pytanie nasuwają się dwie odpowiedzi. Pierwsza poprzez zażalenie, a druga poprzez apelację. Niestety sąd nie ułatwi sprawy, bo na odpisie postanowienia niejednokrotnie zawrze pouczenie, które wprost zasugeruje złożenie zażalenia. Jeśli jednak zaczniesz się zastanawiać chwilę dłużej nad całą sytuacją okaże się, że […]

Umowa spółki z o.o.

Drogi Czytelniku, na początku kilka słów, które Ci się nie spodobają … zastanów się proszę, czy zdarza Ci się podpisać umowę i jej nie przeczytać? Jeśli tak to niestety jesteś w większości, bo z badań wynika, że znaczna część Polaków wcale umów nie czyta. Druga rzecz to fakt, że często umowę czytasz i wydaje Ci […]

Niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

Co robić gdy wpis w księdze wieczystej jest niezgodny z prawdą? Takie pytanie dość często przewija się w mojej Kancelarii. Wszystko oczywiście zależy od stanu faktycznego z jakim Klient do Kancelarii przychodzi. Niemniej jednak wyróżnić należy dwie drogi, które mogą doprowadzić do zamierzonego efektu. Pierwsza jest prostsza i polega na złożeniu do sądu wieczystoksięgowego odpowiedniego […]

Czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż Klienci bardzo często mają problem z określeniem, która czynność przekracza zwykły zarząd majątkiem małoletniego, a która jest czynnością zwykłego zarządu. Generalnie nie ma jakiegoś sztywnego kryterium rozróżnienia pomiędzy tymi czynnościami. W doktrynie uznaje się, że w przypadku czynności zwykłego zarządu chodzi o prowadzenie „bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem […]

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Najczęściej pojawiający się problem prawny związany z tzw. UFK dotyczy sytuacji gdy konsument postanawia umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym rozwiązać lub też gdy towarzystwo samo rozwiązuje umowę na skutek braku opłacania składek. Towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach, […]

Zadośćuczynienie w świetle szkody na osobie

Zgodnie z kodeksową definicją szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia. W takim wypadku poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie polegające na tym, że podmiot odpowiedzialny powinien naprawić szkodę, co obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany […]