Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż Klienci bardzo często mają problem z określeniem, która czynność przekracza zwykły zarząd majątkiem małoletniego, a która jest czynnością zwykłego zarządu.

Generalnie nie ma jakiegoś sztywnego kryterium rozróżnienia pomiędzy tymi czynnościami. W doktrynie uznaje się, że w przypadku czynności zwykłego zarządu chodzi o prowadzenie „bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład majątku małoletniego, utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym” (Trybulska-Skoczelas, Ewa. Art. 101. W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014.).

Wydaje się, że dobrym rozróżnieniem jest to czy dana czynność zmienia w istotny sposób wartość majątku lub zakres przedmiotowy tego majątku.

Z całą pewnością można wskazać, iż czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem małoletniego są:

  • czynności dyspozycyjne dokonywane w postępowaniu sądowym w imieniu dziecka m.in. zawarcie ugody w niektórych sprawach np. w sprawie o dział spadku, znoszenie współwłasności, czy w sprawie należnego dziecku odszkodowania,
  • przekazanie działek rolnych w bezpłatne użytkowanie,
  • zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej,
  • cofnięcie pozwu, wniesionego przez małoletniego, jeśli pozew ten ma na celu ustalenie praw stanu zgodnie z rzeczywistością,
  • nabycie nieruchomości za majątek dziecka,
  • wypłata środków dziecka z lokaty terminowej przed upływem umownego okresu, która skutkowałaby utratą jakichś należności w większym zakresie,
  • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka zgodę musi wyrazić sąd, inaczej czynność jest nieważna. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności należy wystąpić uprzednio tzn. przed jej dokonaniem.

Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym i związane jest z art. 583 kpc oraz 101 § 3 kro.

Zgody sądu nie wymaga przykładowo przyjęcie darowizny oraz zakup nieruchomości przez rodziców na rzecz małoletniego, ale tylko w sytuacji gdy środki na ten zakup pochodzą z majątku rodziców. Odpowiednie zastrzeżenie powinno zostać dokonane w akcie notarialnym.


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /www/www_azflegal/wp-includes/functions.php on line 5061

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 59

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 61

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 62

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *