Zgodnie z kodeksową definicją szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia. W takim wypadku poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie polegające na tym, że podmiot odpowiedzialny powinien naprawić szkodę, co obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie w kwocie odpowiedniej, co nie oznacza wcale, że jakakolwiek kwota musi zostać przyznana. Wszystko zależne jest od przedstawienia odpowiednich dowodów, to bowiem one są postawą do przyznania jakiejkolwiek kwoty.

Powództwo o zadośćuczynienie może być dochodzone przed sądem powszechnym. Pewnego rodzaju trudnością jest określenie wartości przedmiotu sporu, co przecież niezbędne jest do prawidłowego wniesienia powództwa. Nie jest łatwym bowiem wycenienie krzywdy jaka została komuś wyrządzona. Niemniej jednak doświadczenie pozwala określić kwotę realną, która może zostać zasądzona.

Przy tego typu powództwach pamiętać należy, że opłata od pozwu stanowi 5 % wartości przedmiotu sporu, do tego prawdopodobnie dodać trzeba będzie koszty opinii biegłego lekarza o odpowiedniej specjalizacji, czasami koszty związane z zawnioskowanymi dowodami np. z dokumentacji medycznej.

Wykazanie rozmiaru krzywdy i następstw zdarzenia dla poszkodowanego dokonywane jest za pomocą dowodu z zeznań świadków, przesłuchania stron, opinii biegłych, dokumentacji medycznej.

Niejednokrotnie zdarza się tak, że powództwo o zadośćuczynienie łączy się z roszczeniem o zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków, bądź np. renty.

Nota: Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej i jest jedynie ogólną informacją dotyczącą omawianej tematyki. Wszelkie decyzje związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym powinny zostać skonsultowane z profesjonalnym pełnomocnikiem.


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /www/www_azflegal/wp-includes/functions.php on line 5061

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 59

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 61

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 62

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *