Wiele osób zanim złoży pozew o rozwód zastanawia się nad tym czy i w jakiej wysokości zostaną obciążone alimentami lub też na alimenty jakiej wysokości mogą liczyć od małżonka.

Generalna zasada jest taka, że małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu. Żądanie zapłaty alimentów można zgłosić przed sądem pierwszej instancji – właściwie na każdym etapie. Zgodnie z art. 26 ust. 2 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują sytuację gdy alimentów żąda małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz gdy alimentów żąda małżonek niewinny rozkładu pożycia.

W pierwszym przypadku chodzi o sytuację gdy rozwód został orzeczony z winy obu stron lub bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia. W takim wypadku alimentów można żądać tylko gdy małżonek rozwiedziony znajduje się w niedostatku i tylko w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W drugim przypadku mamy taką sytuację, gdzie rozwód był orzeczony z wyłącznej winy jednego małżonka. W takim wypadku jeżeli w związku z rozwodem nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego sąd może orzec że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Powyższe sytuacje różnicuje więc nie tylko uprzednio kwestia winy, ale następczo trudność dowodowa wykazania niedostatku albo pogorszenia sytuacji materialnej.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Mając na uwadze powyższe rozważania zauważyć należy, że niezwykle istotną rzeczą dotyczącą spraw rozwodowych jest dobór odpowiedniej taktyki procesowej opartej na zgromadzonych dowodach, która realnie może pozwolić na uzyskanie także odpowiednich świadczeń alimentacyjnych.

Nota: Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej i jest jedynie ogólną informacją dotyczącą omawianej tematyki. Wszelkie decyzje związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym powinny zostać skonsultowane z profesjonalnym pełnomocnikiem.


Deprecated: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /www/www_azflegal/wp-includes/functions.php on line 5061

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 58

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 59

Notice: Undefined variable: commenter in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 61

Notice: Undefined variable: aria_req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 62

Notice: Undefined variable: req in /www/www_azflegal/wp-content/themes/azflegal/functions.php on line 63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *